• Комплект GNSS-приемника RTK база Leica GS18 I LTE